Tượng cầu thủ Manchester united

  • Giá: 50.000 đ

Tượng cầu thủ Manchester united

Kích thước tượng: Cao 6.5cm

Chất liệu: Nhựa PVC cao cấp

Tượng có thể cử động các khớp cổ, tay, hông

 

#tuongpogba #tuongcauthupogba #tuongdegea #tuongcauthudegea #tuongrashford #tuongMarital